در سال 1394 در شهرستان مراغه سه خط تولید حبوبات، خشکبار و میوه خشک به طور همزمان نصب و راه اندازی گردید.

موقعیت شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی
فعالیت های انجام شده تجهیز و راه اندازی خط فرآوری و بسته بندی حبوبات
تاریخ سال 1394