صنعت کاران شما را به بازدید از نمایشگاه دائمی صنایع غذایی دعوت می نماید. اطلاعات بیشتر همه روزه 8-18

دعوت به همکاری

  • ردیف شغلی

  • فیلدشغلی مورد تقاضا خود را وارد نمایید.
  • اطلاعات شخصی

  • تحصیلات و سوابق شغلی

  • لطفا رزومه شغلی خود را بارگزاری نمایید.
  • اطلاعات تماس