نمایشگاه ها

ایران اگروفود 2019

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع،  کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ایران اگروفود 2019 در خرداد ما...

نمایشگاه خشکبار 96

پنجمین نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل و میوه های خشک و صنایع وابسته در 13 لغایت 16 دی ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه ه...

ایران اگروفود 2016

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی –مواد غذایی ماشین آلات وابسته ایران اگروفود 2016 در خرداد ماه سال 95 در م...

نمایشگاه خشکبار 95

چهارمین نمایشگاه خشکبار، آجیل، میوه های خشک و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های تهران در دی ماه سال 1395 برگزار شد ...