صنعت کاران متحد ارائه دهنده دستگاه های بسته بندی و خشک کن میوه

صنعت کاران متحد

تقدیرنامه ها و افتخارات

تقدیر نامه ها، افتخارات و استاندارد های اخذ شده گروه صنعت کاران متحد درخشان در صنعت تولید و فرآوری ماشین های صنایع غذایی.

تقدیرنامه ها و افتخارات