خط فرآوری و بسته بندی خرما و تولید خرمای شکلاتی توسط شرکت صنعت کاران متحد در شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد. شهرستان ایرانشهر با دارا بودن حدود 10 هزار هکتار نخلستان یکی از مراکز بالقوه تولید خرما در استان می باشد. از این رو این پروژه برای بسته بندی خرما و تولید خرمای شکلاتی در این استان راه اندازی شده است.

این مجموعه در مساحت حدود 600 متر مربع راه اندازی شده است و سالانه با ظرفیت تولید 5000 تن به بهر برداری رسیده است.

موقعیت شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان
فعالیت های انجام شده راه اندازی خط فرآوری و بسته بندی خرما و تولید خرمای شکلاتی
تاریخ سال 1398