صنعت کاران متحد ارائه دهنده دستگاه های بسته بندی و خشک کن میوه

گالری

دستگاه بسته بندی ساشه پودری تکنفره (سه طرف دوخت)

دستگاه بسته بندی ساشه پودری تکنفره (مدادی)

راه اندازی خط تفت و شورکن و بسته بندی آجیل و خشکبار

اولین نمایشگاه صنایع غذایی و تجهیزات وابسته