صنعت کاران متحد ارائه دهنده دستگاه های بسته بندی و خشک کن میوه

صنعت کاران متحد

گالری

 

تیزر معرفی دستگاه بسته بندی شش توزین

دستگاه بسته بندی ساشه پودری تکنفره (سه طرف دوخت)

دستگاه بسته بندی ساشه پودری تکنفره (مدادی)

راه اندازی خط تفت و شورکن و بسته بندی آجیل و خشکبار

اولین نمایشگاه صنایع غذایی و تجهیزات وابسته