دستگاه دیگ بخار

دستگاه دیگ بخار مناسب برای ظرفیت 2000 کیلوگرم بخار می باشد.دستگاه دیگ بخار از نوع Fire& Tube و پشت تر Wet &Back همراه با کانال های افقی دوپاس بخار می باشد.در دستگاه دیگ ، جهت بازدید قطعات داخلی و همچنین رسوب گیری سیستم دارای منهول آدم رو می باشد.

جنس لوله های دستگاه دیگ بخار از نوع آتش خوار بدون درز می باشد که بنابر استانداردهای بین المللی مربوط به دستگاه دیگ طراحی و تولید می گردد.جنس بدنه ی دستگاه دیگ بخار از ورق فولاد مقاوم به آتش و حرارت بالا می باشد.

دستگاه دیگ بخار