دستگاه پولیش حبوبات SKM1404

 دستگاه پولیش حبوبات

دارای سیستم دوران محصول بدون نیاز به آب یا ÷ارافین

دارای فیلتر سایش ومخزن استنلس استیل