دستگاه نوارنقاله ابگیر SKM 6410

دستگاه نوارنقاله ابگیر جهت آبگیری بعد از عملیات شستشوی میوجات و سبزی می باشد.