دستگاه شستشوی خرما

دستگاه شستشوی خرما بهتدریج و برحسب ظرفیت بخش شستشو، مقدار خرمای موردنیاز را از اتاقک سردبه بونکرهای قبل از خطشستشو انتقال میدهند .

انتقال خرما از بونکر به خط شستشو توسط تسمهنقاله جهتانجام بازرسی نهایی چشمی صورت می گیرد که در همین حین عملیات سورتینگ خرما

از نظر ابعادی صورت میگیرد .

دستگاه شستشوی خرما

خرمایمطلوببهدروندستگاه شستشو ازنوعدرامفرستادهمیشودبعدازخاتمه عملشستشووقبلازتثبیتشرایطدماورطوبت خرما درتونلدرنظرگرفتهشدهبرایاینمنظورخاص آبموجوددرخرما کهبهنگامشستشودرخرماباقیماندهاست حذفمیشود.

 

نوار توری دستگاه شستشوی خرما از نوار توری استیل ساخته می شود.نوار آبگیری در قسمت پایین دستگاه آب مصرف شده را جمع آوری می نماید.

همچنین نوار توری باحرکت به سمت جلو محصول را از کنار سیستم های پاشش آب عبور داده و باعث شستشوی کامل محصول می گردد.

از دیگر مزایای دستگاه می توان به این اشاره کرد که انواع خرماها از جمله استعمران،خضراوی،زاهدی،گنطار،کبکاب، خاصی، پیارم،خنیری،آل مهتری،مردارسنگ،اشتری،حاج باقری،مضافتی،هلیلی،کلوته،کروت،ربی،لشت، خاصوئی، اشرسی را به صورت کامل شستشو نموده و قابلیت انتقال محصول را به دستگاههای بعدی در چیدمان تولید دارد.

دستگاه شستشوی خرما جهت شستشوی انواع خرمای خشک و نیمه خشک و عملیات در خط تولید و بسته بندی خرما انجام می پذیرد.


مدل دستگاه

SKMKH 16

 نوع دستگاه:

الکترومکانیک

طول دستگاه:

3متر

عرض دستگاه:

0.7متر

ارتفاع دستگاه :

1.1متر

تعداد اپراتور مورد نیاز:

یک نفر

ظرفیت تولید دستگاه:

300 کیلو گرم در ساعت

تجهیزات مورد نیاز جانبی:

ندارد

توان مصرفی:

3kw

ولتاژ ورودی :

380 V

وزن دستگاه:

350kg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جهت دریافت کاتولوگ دستگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید.