دستگاه سورتینگ میوه

یکی از ملزومات صنعتی بازار امروز میوه های مصرفی ، دستگاه سورتینگ میوه می باشد که وظیفه اصلی آن درجه بندی محصول بر اساس سایز می باشد. صنعت کاران متحد نیز با فعالیت درخشان در حیطه تولید این نوع ماشین آلات تاثیر بسزایی در کیفیت این روند دارد.

اندازه هر محصول از جمله مهترین ویژگی هایی است که تعیین کننده کیفیت آن می باشد . در واقع می توان گفت که در هر رده از محصولات ، اندازه ای استاندارد وجود دارد که هر چه اندازه فعلی آن به این میزان نزدیک باشد از کیفیت بهتری برخوردار می باشد.