دستگاه ساشه SKM 6450

دستگاه ساشه

 دستگاه ساشه جهت  بسته بندی نمک، فلفل، سماق، به صورت تک نفره است.