دستگاه بسته بندی نخود

ازدستگاه بسته بندی چهارتوزین صنعت کاران متحد برای بسته بندی نخود استفاده میشود.مکانیزم عملکرد دستگاه بسته بندی نخود به صورت پنوماتیک  بوده و بصورت وزنی نخود را پرمیکند همچنین این دستگاه دارای سیستم  PLC با تاچ اسکرین فارسی، سیستم عیب یاب و کنترل دور موتور می باشد.

دستگاه بسته بندی چهارتوزین

 

دستگاه بسته بندی دو توزین

دستگاه بسته بندی نخود

دستگاه بسته بندی نخود

فیلم دستگاه بسته بندی چهارتوزین

 

جهت دریافت مشخاصت محصول فوق با ما تماس بگیرید.