دستگاه بسته بندی خشکبار

شرکت صنعت کاران متحد طراح وتولید کننده دستگاه بسته بندی خشکبار می باشد و با جدیدترین تکنولوژی صنعتی وبا استفاده از متریالهای با کیفیت افتخار دارد درخدمت کارخانجات وصنایع غذایی درجهت رشد هرچه بیشتر این صنعت درکشورباشد.

این دستگاه برای بسته بندی انواع خشکبار،شکر،برنج،غلات،سویا،قندوچای،میوه جات خشک، چیپس، گرد، پسته،تخمه،انواع ماکارونی فرمی وگیاهان وفرآورده های دارویی مورداستفاده قرار میگیرد.

دستگاه بسته بندی خشکبار

امروزه بسته بندی تلفیقی از هنروصنعت در آماده سازی موادغذایی برای نگهداری وفروش است.بسته بندی علاوه برخاصیت حفاظتی بایددارای جذابیت بلالقوه برای جذب مشتری نیز باشد.

یک بسته بندی مناسب خشکبار باید دارای خصوصیات زیر باشد:

- سطح آن کاملا شفاف ودرخشان باشدتا نظرمشتری رابه خودجلب کند

-ازنفوذپذیری رطوبت جلوگیری کند

- بسته به نوع محصول نفوذپذیری خورشید راکنترل کند

-تحمل تغییرات حرارتی به هنگام نگهداری واستفاده را دارا باشد

-درتهیه آن ازمواد مضروسمی استفاده نشده باشد

-ارزان اما باکیفیت بسته بندی گردد

-ازوروداکسیژن جلوگیری کنندهمچنین رطوبت خودمحصول راحفظ نماید

-ودربرابر ضربه مقاوم باشد

واین میسر نیست جزبااستفاده از دستگاه های باکیفیت واستاندارد بسته بندی.

دستگاه بسته بندی خشکبار ازجمله محصولات تولیدی شرکت صنعت کاران متحد می باشد که باتوجه به استانداردهای ملی وجهانی تولیدشده ومی تواند رضایت مشتریان عزیز را درتمامی زمینه های بسته بندی جلب کند.

خشکبارازجمله موادغذایی می باشدکه دربسته بندی آنها استفاده از ماشین آلات مناسب وباکیفیت در  پروسه های بعدی نگهداری وفروش بسیارمهم است.

جایگاه خشکبار(آجیل ومغزها،غلات سبوس دار) درهرم غذایی گویای اهمیت این محصولات درسبدغذایی خانوارمی باشد.این ماده غدایی درردیف اول قرارمیگیرد که یکی ازپرمصرف ترین موادغذایی است.متخصصان تغذیه وسلامتی توصیه میکنند از این موادغذایی 2تا3وعده در روز استفاده شود.

دستگاه بسته بندی خشکبار صنعت کاران متحد

حال که اهمیت این ماده غذایی را متوجه شدیم به اهمیت دستگاه بسته بندی خشکبار پی میبریم.

دستگاه های بسته بندی خشکبار باتوجه به کاربرد آنها میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:

1-دستگاه بوجار:

عملکرد این دستگاه این گونه است که توسط فشارهوای تولیدشده توسط فن ها وحرکات مکانیکی سرند مانندکه بصورت الک های لرزان عمل میکند گردوغبار،ناخالصی های سبک وسنگین،ریزودرشت وپوشال خشکباراولیه برطرف شده ومحصول برای مرحله بعد حاضرمیشود.

2- شن گیر :

برای جداسازی سنگ های هم اندازه خشکبار باتوجه به وزن مورد استفاده قرار میگیرد

3-نوار نقاله دستچین :

کارگران در اطراف این نوار نقاله مستقر میشوند،تا کیفیت محصول راموردبررسی قرار دهند باحرکت نواربصورت دستچین اقدام به جداسازی اضافات قابل رویت محصول می نمایند

4-دستگاه سورتینگ یا الک های مطبق:

این مرحله شامل استفاده ازالک برای جداسازی ودرجه بندی یکنواخت خشکبار می باشد

5-دستگاه پولیش :

این دستگاه باخذف غباروخاک گیری نهایی برروی خشکبار آن را بصورت براق درمی آورد

6-دستگاه بسته بندی :

باتوجه به مکانیزم وزنی،محصول نهایی را درلفاف های موردنظربسته بندی میکند تا محصول برای نگهداری وعرضه به بازارآماده گردد.