تماس با ما

آدرس : کیلومتر 12 اتوبان کرج -قزوین بعد از پل کردان -خروجی قبل از کارخانه آرد ستاره -بعد از زیرگذر اتوبان به سمت جنوب نبش خیابان گل ماکیان شرکت صنعت کاران متحد                                                                                                         

کارخانه : 5-44526601-026

واحد فروش:8402270-0912

مدیریت :  5662920-0912 

داود اسفندیاری