اهداف شرکت صنعت کاران متحد

تولید، تحویل،بهره وری ، صادرات

رعایت کنوانسیون های تولید دستگاه مطابق استانداردهای بین المللی

بهینه سازی نیروی انسانی

پایین آوردن سطح مصرف سوخت در ماشین آلات

افزایش کارآیی و کیفیت

جلب نظر مشتریان در سطح بازارهای بین المللی

ارائه محصول باکیفیت و به روز

تحویل پروژه های صنایع غذایی جدید