صنعت کاران متحد در بیست و سومین نمایشگاه ایران آگروفود

نمایشگاه ایران اگروفود 2016

غرفه شرکت صنعت کاران متحد با حضور پرافتخار وزیر محترم  صنعت و معدن جناب مهندس نعمت زاده