خط میوه و سبزیجات تازه و خشک

شیرینگ پک SKM-۱۲۱۰

یکی از مهمترین ماشین آلات در زمینه ی بسته بندی محصولات در باکس های نایلونی را دارند دستگاه شیرینگ پک می باشد.این دستگاه وظیفه ی ان...

سورتینگ SKM-۵۰۱

یکی از مهمترین ماشین آلات در خط فرآوری و تولیدی محصولات مرتبط با خرما و سایر محصولات مرتبط دستگاه سورتینگ خرما می باشد. از آنجایی...

سورتینگ SKM-۹۳۴

یکی از مهمترین ماشین آلات در خط فرآوری و تولیدی محصولات مرتبط با سبزیجات و میوه جات و سایر محصولات مرتبط دستگاه سورتینگ زیتون می ...