خط تولید پفک نمکی

خشک کن SKM-۹۲۲

یکی از مهمترین ماشین آلات در خط فرآوری و تولیدی محصولات مرتبط با ذرت و سایر محصولات مرتبط دستگاه خشک کن پفک، ذرت می باشد. از آنجای...

اکسترودر SKM-۹۰۲

یکی از مهمترین ماشین آلات در خط فرآوری و تولیدی محصولات تولیدی پفک دستگاه اکسترودر می باشد. از آنجایی که این دستگاه وظیفه ی حجیم...