خط تولید و بسته بندی چای و دمنوش گیاهی

سلفون کش SKM-۱۲۰۹

یکی از مهمترین ماشین آلات در زمینه ی تولید محصولات صنایع غذایی و علی الخصوص محصولاتی که نیاز به بسته بندی به صورت سلفونی را دارند ...

سرند اولیه SKM-۶۰۱

در خطوط تولیدی صنایع غذایی با توجه به نیاز مبرم به پاکسازی مواد اولیه در حین تولید ، وجود سیستم های سرند و جداسازی از اهمیت فراوان...

خشک کن چای SKM-۶۰۴

یکی از مهمترین ماشین آلات در خط فرآوری و تولیدی محصولات مرتبط با چای و دمنوش های گیاهی دستگاه خشک کن چای می باشد. از آنجایی که ای...

سرند SKM-۷۰۵

آخرین مرحله در سیستم قند خردکن، خط خرما، خط چایی و ... دستگاه سرند می باشد.دستگاه سرند، کار غربالگری یا جداسازی و سایز بندی قن...

غبارگیر SKM-۷۰۷

در سیستم دستگاه قند خردکن بعداز برش قند غبار حاصل از برش در فضای اطراف دستگاه پراکنده میشود برای جلوگیری از این کار و جمع آوری آن ...