خط تولید، خردکردن و بسته بندی قند

گیوتین SKM-۷۰۵

دستگاه گیوتین یا همان تیغه های برش دستگاه قند خرد کن وظیفه خرد کردن قند به صورت چهار گوش نامنظم را برعهده دارد.شرکت صنعت کاران...

سرند SKM-۷۰۵

آخرین مرحله در سیستم قند خردکن، خط خرما، خط چایی و ... دستگاه سرند می باشد.دستگاه سرند، کار غربالگری یا جداسازی و سایز بندی قن...

غبارگیر SKM-۷۰۷

در سیستم دستگاه قند خردکن بعداز برش قند غبار حاصل از برش در فضای اطراف دستگاه پراکنده میشود برای جلوگیری از این کار و جمع آوری آن ...

برش اتویی SKM-۷۰۸

دستگاه برش اتویی قند اولین دستگاه در سیستم قند خردکن میباشد. این دستگاه شامل دیسکهای برش قند به تعداد ۴۴ عدد میباشد که کله قند به ...