محصولات صنعت کاران متحد

دستگاه وان گلگیری میوه و سبزیجات SKM-401

جزئیات بیشتر

دستگاه وان شست و شو ساکن میوه و سبزیجات SKM-402

جزئیات بیشتر

دستگاه وان شست و شو گردش آب میوه و سبزیجات SKM-403

جزئیات بیشتر

دستگاه وان شستشو همرا با نوار میوه و سبزیجات SKM-404

جزئیات بیشتر

دستگاه میز بازرسی استیل میوه و سبزیجات SKM-405

جزئیات بیشتر

دستگاه بلانچر میوه و سبزیجات SKM-406

جزئیات بیشتر

دستگاه آبگیر سانتریفیوژ میوه و سبزیجات SKM-407

جزئیات بیشتر

دستگاه نوار نقاله ی آبگیر میوه و سبزیجات SKM-408

جزئیات بیشتر

دستگاه سبزی خردکن بشقابی SKM-409

جزئیات بیشتر

دستگاه سبزی خردکن صنعتی SKM-410

جزئیات بیشتر

اسلایسر کوچک میوه و سبزی SKM-411

جزئیات بیشتر

دستگاه اسلایسر بزرگ میوه و سبزیجات SKM-412

جزئیات بیشتر

دستگاه خشک کن میوه و سبزیجات SKM-413

جزئیات بیشتر

دستگاه سرخ کن سبزیجات SKM-414

جزئیات بیشتر

دستگاه سورتینگ میوه SKM-415

جزئیات بیشتر

دستگاه هسته گیر SKM-416

جزئیات بیشتر

دستگاه بسته بندی 4 توزین SKM-1202

جزئیات بیشتر

وان شست و شو میوه و سبزیجات

جزئیات بیشتر