محصولات صنعت کاران متحد

خط تولید قند کله پرسی SKM-701

جزئیات بیشتر

خط تولید قند شمشی پرسی SKM-702

جزئیات بیشتر

خط تولید قند حبه روتاری SKM-703

جزئیات بیشتر

دستگاه قند خردکن SKM-704

جزئیات بیشتر

گیوتین SKM-705

جزئیات بیشتر

سرند قند SKM-705

جزئیات بیشتر

غبارگیر SKM-707

جزئیات بیشتر

برش اتویی SKM-708

جزئیات بیشتر

دستگاه بسته بندی مولتی هد 14 توزین SKM-1102

جزئیات بیشتر