محصولات صنعت کاران متحد

دستگاه بسته بندی ساشه پودری SKM-1401

جزئیات بیشتر

دستگاه بسته بندی ساشه مایعاتی SKM-1402

جزئیات بیشتر

دستگاه بسته بندی چای تی بگ SKM-1403

جزئیات بیشتر

دستگاه بسته بندی پیلوپک SKM-1404

جزئیات بیشتر