محصولات صنعت کاران متحد

بسته بندی دو توزین SKM-1201

جزئیات بیشتر

دستگاه بسته بندی 4 توزین SKM-1202

جزئیات بیشتر

قوطی پرکن دوتوزین گرانولی SKM-1203

جزئیات بیشتر

قوطی پرکن چهار توزین گرانولی SKM-1204

جزئیات بیشتر

قوطی پرکن پودری SKM-1205

جزئیات بیشتر

دستگاه کیسه پرکن – کارتن پر کن

جزئیات بیشتر

بسته بندی حجمی SKM-1206

جزئیات بیشتر

بسته بندی وکیوم SKM-1207

جزئیات بیشتر

بسته بندی فویل سیل SKM-1208

جزئیات بیشتر

سلفون کش SKM-1209

جزئیات بیشتر

شیرینگ پک SKM-1210

جزئیات بیشتر

چسب زن کارتن SKM-1211

جزئیات بیشتر